TeamAlert - Alcohol en Drugs -XTC  -

Alcohol en drugs

  • Naar schatting is 20% van de verkeersdoden in Nederland gerelateerd aan alcohol, al dan niet in combinatie met drugs. Bron: Swov
  • Drugs (in combinatie met alcohol) in het verkeer zorgen ervoor dat de kans op een ongeval met 200 keer kan worden vergroot. Bron: Swov
  • Jaarlijks komt ongeveer 80 mensen om in het verkeer door drugsgebruik. Bron: Unity
TEAMALERT MAAKT MET HAAR PROJECTEN EN (ONLINE) ACTIVITEITEN JONGEREN BEWUST van de gevaren van drugs, in combinatie met alcohol, in het verkeer.  

Aanleiding
TeamAlert vindt het belangrijk om jongeren bewust te maken van drugs en alcohol in het verkeer. De jongerenorganisatie heeft samen met andere organisaties, zoals Veilig Verkeer Nederland, gewerkt aan een sociale norm rond alcohol in het verkeer: Bob. En met succes! Het aantal (jonge) overtreders dat met alcohol op het stuur kruipt is - mede dankzij Bob - de afgelopen jaren gehalveerd.

Sociale norm
Waar de sociale norm rond alcohol de goede kant op beweegt, lijkt het volgens TeamAlert steeds gebruikelijker voor jongeren om drugs te gebruiken. TeamAlert toont recente inzichten, uit eigen onderzoeken, als belangrijke indicatoren om extra in te zetten op voorlichting over drugs in het verkeer. Naast informeren, biedt TeamAlert jongeren aan haar projecten handelingsalternatieven om drugsgebruik in het verkeer te voorkomen. Ook zet TeamAlert zich actief aan een nieuwe sociale norm neer te zetten rond dit thema.

Alcohol en drugs

Projecten en video's
Delen gaat nooit vervelen

Waarom
TeamAlert?!

Voor en door jongeren

Positieve gedragsverandering

Projecten van A tot Z geregeld

Blijf op de hoogte Schrijf je in voor de nieuwsbrief