Leerlingen uit het praktijkonderwijs leren door te doen. “Doen” staat ook centraal bij Studio Flits!. De klas wordt opgedeeld in drie groepen die één voor één de Studio Flits! fotostudio induiken. Vooraf wordt met  de school bepaald welk thema centraal staat, bijvoorbeeld afleiding of rood licht. Onder leiding van de educatiemedewerkers beelden de jongeren het ongewenste en gewenste gedrag uit. Met de foto’s creëren de leerlingen hun eigen fotostrip waarin een verkeersituatie centraal staat. Daarnaast bedenken zij zelf teksten bij ieder plaatje in de strip. Als alle strips af zijn, worden deze besproken. Zo zijn de leerlingen op een interactieve manier bezig met verkeersveiligheid. 

Met het onderdeel ‘Stap op!’, een simulatievideo, brengen leerlingen de opgedane kennis direct in de praktijk. Door jongeren te laten zien hoe afleiding in het verkeer werkt merken zij zelf welk type gedrag gevaarlijk is binnen bepaalde verkeerssituaties.

Foto Studio Flits

« terug