Kruispunt is een project waarbij leerlingen, in de setting van een nagemaakt kruispunt en te midden van verkeerslichten, debatteren over hun eigen gedrag in het verkeer. Aan de hand van filmpjes en stellingen brengt een debatleider van TeamAlert een gesprek op gang over verkeersveiligheid. Met een competitie-element van drie verschillende korte spellen wordt de motivatie tot actieve deelname groter. Per vak kunnen er punten verdiend worden, waarbij er uiteindelijk een ‘winnaarsvak’ wordt uitgeroepen. Daarnaast kiest de jury de beste debater. 

Met het onderdeel ‘Stap op!’, een simulatievideo, brengen leerlingen de opgedane kennis direct in de praktijk. Door jongeren te laten zien hoe afleiding in het verkeer werkt merken zij zelf welk type gedrag gevaarlijk is binnen bepaalde verkeerssituaties.

« terug