Geschiedenis

Jongeren vormen al jaren een schrikbarend grote risicogroep als het gaat om verkeersveiligheid. In het jaar 2000 besloot toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos, dat het tijd was om daar iets aan te doen. Ze gaf vijf creatieve jongeren de opdracht om een campagne te bedenken die het thema verkeersveiligheid bij leeftijdsgenoten onder de aandacht moest brengen. Het doel: het aantal jonge verkeersslachtoffers in Nederland terugdringen. Niet veel later wordt TeamAlert geboren, een collectief met een eigen stijl van communiceren: origineel en een tikkeltje brutaal.

In 2003 wordt TeamAlert officieel een zelfstandige stichting. De vijf jongeren geloven in de kracht van de impact die jongeren op elkaar uitoefenen. Vanuit die visie ontstaan verschillende succesvolle acties, educatieve projecten en originele campagnes. In de jaren daarop groeit TeamAlert snel: steeds meer jongeren worden een-op-een bereikt volgens het peer-to-peer principe. Daarnaast vergroot TeamAlert het effect van de projecten door deze uit te breiden met wetenschappelijk onderbouwde methodieken. Een unieke benadering waarmee we zelfs een internationale prijs hebben gewonnen.

We zijn blij met deze erkenning, maar we gaan niet achteroverleunen. We zijn jong en zitten vol met ambities. Daarom zetten we onze expertise sinds 2015 ook in op andere maatschappelijke thema’s, zoals gezonde leefstijl en slim omgaan met geld. Hierdoor blijven we grote stappen maken en worden we meer en meer dé kennispartner op het gebied van jongeren voor overheden en het bedrijfsleven. We durven nieuwe wegen te verkennen en we weten dat ons werk niet stopt bij verkeersveiligheid. Onze projecten zijn raak. Het bereiken van jongeren met onderwerpen waar ze niet elke dag bij stilstaan zit in ons DNA.  En daar zijn we trots op!

« terug