De organisatie

TeamAlert kent een RvT/bestuursmodel en wordt bestuurd door twee directeur bestuurders. Samen vormen ze het dagelijks bestuur. Beide bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de organisatie en de algemene strategie van de stichting. Daarnaast stelt het bestuur de jaarstukken vast, neemt besluiten en geeft leiding aan de verschillende teams van TeamAlert. De bestuurders zorgen voor de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur, voorziet deze van (gewenst en ongewenst) advies, spart over relevante vraagstukken en legt de belangrijkste besluiten van het bestuur langs de lat.

Een team van 25 enthousiaste young professionals zet zich dagelijks in om, vanuit de organisatievisie, de diverse projecten en campagnes daadwerkelijk te ontwikkelen en organiseren. Naast deze medewerkers die in loondienst zijn van de stichting, kent TeamAlert een team van 60 educatie- en voorlichtingsmedewerkers, dat tijdens de campagnes en projecten daadwerkelijk in gesprek gaat met haar eigen leeftijdsgenoten.

Werkorganisatie TeamAlert:

« terug