Lees hier de controleverklaring van de accountant over de staat van baten en lasten en de balans.