ANBILogo ANbi

Stichting TeamAlert is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor deze ANBI-status gelden de volgende voorwaarden:

 • Stichting TeamAlert zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • Stichting TeamAlert heeft met het geheel van zijn algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Medewerkers van stichting TeamAlert voldoen aan de integriteitseisen.
 • Bestuurders van stichting TeamAlert beschikken niet over het vermogen van de instelling alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
 • Stichting TeamAlert mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. Voor het opbouwen van een continuïteitsreserve wordt de VFI-richtlijn gehanteerd. Eventuele positieve resultaten worden aangewend voor activiteiten of investeringen om de doelstelling van de stichting te realiseren.
 • De stichting beoogt niet het maken van winst. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door onder andere subsidies en andersoortige samenwerkingsverbanden met overheden en commerciële partijen. Samenwerkingsverbanden worden aangegaan ter bevordering van het doel van de stichting.
 • De beloning voor de leden van de Raad van Toezicht van TeamAlert is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Stichting TeamAlert heeft een actueel beleidsplan.
 • Stichting TeamAlert heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Stichting TeamAlert voldoet aan de administratieve verplichtingen van het ANBI. 

Naam en contactgegevens

Stichting TeamAlert
Lijsterstraat 3-5 3514 TA Utrecht
T 
030 2232893
E
info@teamalert.nl
W www.teamalert.nl

Onze ambitie

Afbeelding ambitie TeamAlert

Jaarverslag

In het TeamAlert jaarverslag vindt u algemene informatie over de organisatie, zoals onze missie en doelstellingen, belangrijke gebeurtenissen die in het jaar plaatsgevonden hebben en een financieel jaaroverzicht. U kunt onze jaarverslagen in PDF downloaden.

Beleidsplan

In het beleidsplan vindt u in hoofdlijnen de insteek van de activiteiten van onze stichting voor de komende jaren. U kunt het beleidsplan in PDF downloaden.

Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur

 • Henk Schravemade
 • Maartje Burghgraef

Raad van Toezicht

 • Monique de Vos (voorzitter)
 • Sander de Rouwe
 • Nathalie de Geus
 • Eva van Veen

Beloningsbeleid

Bekijk het beloningsbeleid van stichting TeamAlert.

Ficaal nummer

Het KVK-nummer van Stichting TeamAlert is 34187622.
Het RSIN-nummer is 811845539.

Kijk voor meer informatie over ANBI op www.anbi.nl.

« terug