Met een aantal bedrijven en organisaties heeft TeamAlert een samenwerkingsverband. Een samenwerking met TeamAlert aangaan, betekent een relatie opbouwen met een betrouwbare, ambitieuze en dynamische club. Samen met TeamAlert kan uw organisatie zich sterk maken voor de verkeersveiligheid onder jongeren in Nederland.

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met TeamAlert? Neem dan contact op met onze accountmanager Dominique Luijks, via dominique@teamalert.nl of bel naar 030-2232893.

Wilt u geen nieuws rondom TeamAlert meer missen? Schrijf u dan in voor de zakelijke nieuwsbrief.


 De volgende partners maken de projecten van TeamAlert mede mogelijk:

 

Logo Brandfighters

      Logo Brandfighters     

      Logo Synovate          Logo ministerie van Infrastructuur en Milieu      

  

           

STAR Safety Deal

Politie, Verbond van Verzekeraars en ICT-bureau Via hebben begin 2014 de STAR (Smart Traffic Accident Reporting) Safety Deal opgesteld. Het doel van de STAR Safety Deal is eenvoudig: altijd registreren van alle soorten verkeersongevallen. De succesvolle Nederlandse aanpak van verkeersveiligheid komt namelijk in gevaar als goede ongevallencijfers uitblijven. Wij hebben samen met onder andere ANWB, VVN, Fietsersbond, Rijkswaterstaat de ‘Safety Deal’ ondertekent. Bij het ondertekenen van deze deal hebben wij beloofd om de ongevallenregistratie bij jongeren onder de aandacht te brengen. Zo zetten alle partijen zich in voor een betere ongevalsregistratie onder hun doelgroep(en).

QuestionPro

Our research is powered by QuestionPro survey software, helping us track and analyze data for our stakeholders.